پاسخگوی تلفنی،مشاوره

دفتر روزنامه

دفتر روزنامه

دفتر روزنامه دفتری است که کلیه عملیات ومعاملات مالی یک واحد مالی باید بصورت روزانه و با درج تاریخ ان رویداد و با شرح کامل در ان ثبت شود. دفتر روزنامه باید دارای ستون هایی با عناوین۱-شماره سند حسابداری۲-تاریخ رویداد مالی۳-ستون شرح۴-ستون عطف ۵-مبلغ بدهکار۶-مبلغ بستانکار می شود. شماره سند…

اظهارنامه مالیاتی و نحوه پر کردن

اظهارنامه مالیاتی و نحوه پر کردن

شیوه‌ی محاسبه‌ی مالیات در ایران به دو صورت علی‌الرأس و خوداظهاری است. امروزه نظام‌های مالیاتی پیشرفته تمایل دارند به جای شیوه‌ی علی‌الرأس که در آن مأموران اداره‌ی مالیات به تعیین میزان مالیات می‌پردازند، خوداظهاری را جایگزین کنند. خوداظهاری به این معناست که شخص حقیقی یا حقوقی اعلام می‌کند که در…

فرمول قیمت تمام شده کالا

فرمول قیمت تمام شده کالا

برخی فرمول های مورد نیاز برای محاسبه بهای تمام شده کالا به شرح زیر هستند. خرید خالص = خرید طی دوره + اضافات خرید – (برگشت از خرید + تخفیفات درصدی خرید + کسورات خرید) موجودی کالای آماده برای فروش = موجودی کالای اول دوره + خرید خالص بهای تمام…

نحوه صحیح اعلام ترک کار در لیست بیمه

نحوه صحیح اعلام ترک کار در لیست بیمه

نحوه صحیح اعلام ترک_کار افراد در لیست بیمه چگونه است؟ ترک کار غالبا بابت موارد زیر اتفاق می افتد و درج تاریخ آن در لیست بیمه لازم است: ترک کار بیمه شده از کارگاه به اختیار خود اخراج بیمه شده توسط کارفرما از کار افتادگی یا فوت بیمه شده اعزام…