حسابداری و مالی

حسابداری با نام سیستم اطلاعاتی حسابداری Accounting Information System بیان می شود که برای پردازش اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی مؤثر بر سازمان‌ها و واحدهای تجاری و گزارش اثرات این‌گونه رویدادها به تصمیم‌گیرندگان، طراحی شده‌است.

از طریق تماس با شماره ۹۰۹۲۳۰۵۹۴۳ برای تهرانی ها و شماره ۹۰۹۹۰۷۱۸۶۵ برای سایر استان ها با ما در ارتباط باشید

 

حسابداری یعنی زبان تجارت و به این معنی است که می شود از طریق تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم را دربارهٔ واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص ذی‌نفع و ذی‌علاقه و ذی‌حق ( مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمان‌های مالی و اقتصادی دولت )قرار داد .

بر اساس گفته ی «بیانیه اساسی تئوری حسابداری»: حسابداری به معنی فرایند شناسایی، اندازه‌گیری و ثبت و گزارشگری اطلاعات اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه به وسیله استفاده‌کنندگان آن اطلاعات.

در دید کلی می توان ” اطلاعات حسابداری ” را را می‌توان «اطلاعات اقتصادی» تلقی کرد. .